Velkommen tilForeldredagen

Foreldredag lørdag 25. september 2021 

 

Hjertelig velkommen til KVS-Lyngdal på foreldredag! 

 

Samfunnet har ennå ikke gjeninnført full åpning i forhold til Koronasituasjonen. Vi har i høst ikke hatt noe smitte på skolen. Ut fra dette vi vil invitere alle foreldre til å komme til KVS-Lyngdal denne dagen.

Dersom smittesituasjonen ved skolen endrer seg vesentlig kan det bli endringer, og vi vil da informere dere. Vi minner om de nasjonale retningslinjer for smittevern. 

 

For å ha oversikt over besøkende til skolen, må vi ha påmelding til dagen. Vi har også satt opp spesifiserte tider for måltid, for å unngå sammenstimling.  

 

Foreldredagen er lagt inn som skoledag for elevene. Det vil bli elevsamtaler med kontaktlærer denne dagen. Det er veldig fint om dere som foreldre kan være med på denne samtalen.

Samtalene blir satt opp utenom infosamlingene.

For de som ikke kan komme på foreldredagen, vil kontaktlærer avtale et annet tidspunkt for elevsamtalen. Vi vil prøve å få gjort de samtalene i samme uka som foreldredagen. 

 

Tid og sted for samtale med kontaktlærer vil bli lagt ut på Fronter i uka før foreldredagen. De første samtalene vil starte kl. 08.30. 

 

Misjonsprosjektet vil ha en del aktiviteter denne dagen for å få inn penger til prosjektet sitt. Vi oppfordrer dere til å støtte opp om  prosjektet (Vipps eller kontanter). 

 

Vi håper på at mange kommer til en hyggelig dag på KVS-Lyngdal!  

 

Vi ber om at alle som har tenkt å komme, melder seg via post@kvs-lyngdal.no eller via telefon til 38 33 06 00, senest onsdag 15. september. 

Meld inn navn på foreldre, og navn og klasse på elev.  


Du/dere er hjertelig velkomne!  

 

Med hilsen for alle ansatte på KVS-Lyngdal 

Ståle Andersen, rektor  

 


Neste foreldredag er lørdag 12.februar

  

Program for foreldredagen:   

Vg1 Naturbruk

09.30 – 10.30    Presentasjon av undervisningsopplegg - ute 

10.45 – 11.25    Infosamling i Eden

12.20  -  12.50   Matservering i matsalen


Vg1 Idrettsfag

09.00 – 10.00    Presentasjon av undervisning i KVS-hallen 

11.30 – 12.00    Matservering i matsalen

12.15 -  13.00    Infosamling i Eden

 
Vg1 Studiespesialisering

11.00 – 12.30    Infosamling i KVS-hallen med presentasjon av und.opplegg 

13.00 -  13.30    Matservering i matsalen


Vg2 Naturbruk

09.30 – 10.30   Presentasjon av undervisning - ute 

13.05 – 13.45    Infosamling i Eden

13.50 - 14.20   Matservering i matsalen


Vg2 Idrettsfag  

09.00 – 10.00    Presentasjon av undervisning i hallen 

12.40 - 13.00    Matservering i matsalen

13.50 – 14.30     Infosamling i Eden


Vg2 Studiespesialisering 

11.45 - 12.10     Matservering i matsalen

12.30 – 14.00     Infosamling i KVS-hallen med presentasjon av und.opplegg 

  

Vg3 - Alle klasser

10.00                Samling i KVS-Hallen for alle vg3-elever

12.00 – 14.20     Fleksi matservering i matsalen

Vg3-elevene er ellers engasjert av misjonsprosjektet denne dagen, i tillegg til samtale med kontaktlærer