Informasjon omNaturbruk

Det jordnære og naturlige vil aldri bli umoderne. For få ting er mer inspirerende enn å få planter til å gro, og dyr til å trives. Naturbruk er framtidas næring!

Utdanningsprogram

Utdanningsprogrammet for naturbruk gjør at du kan dyrke dine interesser enten de handler om jordbruk, hest, villmarksopplevelser eller husdyr. Vg1 naturbruk er et allsidig kurs hvor du opplever mange ulike situasjoner.

Se læreplan

Programfag vg1

Felles programfag, naturbasert næringsaktivitet (5 timer i uken) og naturbasert produksjon og tjenesteyting (12 timer i uken) er det som er spesielt for naturbrukslinjen. Dette gir deg grunnleggende erfaringer, opplevelser, kunnskaper og ferdigheter innenfor tradisjonelt jordbruk, skogbruk og husdyrhold. Men også nye næringer som turisme, hestehold, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Mye av undervisningen foregår i mindre grupper i skolens mange spennende «klasserom» som åker og eng, skog og utmark, fjøs og stall, drivhus og verksted for å nevne noe.

Fellesfag vg1

Nedenfor kan du se fagene i vg1. Disse endrer seg litt i vg2, og i vg3 har du flere valgmuligheter. Du kan velge å gå i lære i Hestefaget, eller du kan velge Agronom, som er en landbruksfaglig utdannelse. Ved å velge Naturforvaltning i VG3 får du generell studiekompetanse. Det vil si at du får de fagene du trenger for å komme inn på de fleste universitet og høyskoler og står fritt til å velge mellom et stort antall utdanninger.

 

Fag 1NA 35 uketimer
Engelsk 5
Naturfag 2
Matematikk – praktisk 
Kroppsøving 2
Kristendom 2
Naturbasert næringsaktivitet 5
Naturbasert produksjon og tjenesteyting 12
Yrkesfaglig fordypning 4

Valgfritt programfag

Som naturbrukselev på KVS-Lyngdal er det en god del som alle har felles, men du har også flere valgmuligheter. Vi har følgende tilbud:

Profil Skog og friluftsliv

Liker du å jakte, fiske og ferdes i naturen? Er du interessert i hogst og skogsdrift? Kunne du tenke deg å gjøre dette i skoletida? Da er profil Skog/Friluftsliv noe for deg.
Profilen omfatter 12 timer i uka. Vi har tilpasset profilen til deg som lengter etter mer tid i skog og friluft, på telttur, med børse eller med motorsag. For mange er dette en spennende måte å få studiekompetanse på.

Mer

Profil Landbruk

Drømmer du om å jobbe på gård, følge årstidenes rytme, arbeide med maskiner og dyr, bruke kroppen i en variert hverdag? Eller er du bare interessert i en spennende og praktisk måte å ta studiekompetanse på? Da passer profilen Landbruk for deg! Profilen omfatter 12 timer i uka, og det meste av undervisninga foregår nettopp på gården.

Mer

Profil Hest

Vi vil at du som elev hos oss skal oppleve glede og mestring med hest og vokse som menneske. Våre fasiliteter og rammer gir alle muligheter for å lykkes, og som elev er du medansvarlig for å bevare vårt gode skole- og stallmiljø.

Mer

Veien videre

Etter Vg1 naturbruk kan du gå videre på alle Vg2 kurs innen naturbruk.

På KVS-Lyngdal kan du ta:

  • Vg2 Heste- og dyrefaget
  • Vg2 Landbruk og gartnerinæring m/fordypning landbruk (videreføring fra VG1) eller entreprenørskap (Se nedenfor*).

* Entreprenørskap har utspring i den tidligere skog/utmark profilen. Endringene går i hovedsak på at det undervises eller arbeides mer markedsrettet ved at elevene starter en bedrift, utfører oppdrag, tjener penger og samtidig lærer mye. Vi har også flere fagturer for å kunne få nye impulser og finne spennende løsninger på tradisjonelle utfordringer i næringen. Grunnstammen er uforandret med utgangspunkt i skog/utmark. Se video for mer informasjon.

Yrkeskompetanse eller studiekompetanse

Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter.

Yrkeskompetanse får du ved å gå Vg3 landbruk eller gå ut i lære i hestefaget. Ved å ta Vg3 naturforvaltning får du studiekompetanse som kan ta deg videre på høyskole eller universitet. Der kan du studere nesten hva som helst, bare du har de karakterene som trengs for å komme inn.

Elever som har gått naturbruk ved KVS-Lyngdal blir bønder, lærere, sykepleiere, skogsarbeidere, jurister, driver hestesenter, gartnere, entreprenører og mye annet.

 

Inntakskrav

For å bli tatt inn til VG1 Naturbruk, må du normalt ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende. I tillegg er det bra om du er interessert i naturen, har praktisk håndlag, kan samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. Det er ingen krav om spesielle forkunnskaper, men du vil ha glede av alt du har vært borti av naturbruk tidligere!