Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

Informasjon omNaturbruk

Det jordnære og naturlige vil aldri bli umoderne. For få ting er mer inspirerende enn å få planter til å gro, og dyr til å trives. Naturbruk er framtidas næring!

Utdanningsprogram

Utdanningsprogrammet for naturbruk gjør at du kan dyrke dine interesser enten de handler om jordbruk, hest, villmarksopplevelser eller husdyr. Vg1 naturbruk er et allsidig kurs hvor du opplever mange ulike situasjoner.

Se læreplan

Timefordeling vg1 Naturbruk

Felles programfag, naturbasert næringsaktivitet (5 timer i uken) og naturbasert produksjon og tjenesteyting (12 timer i uken) er det som er spesielt for naturbrukslinjen. Dette gir deg grunnleggende erfaringer, opplevelser, kunnskaper og ferdigheter innenfor tradisjonelt jordbruk, skogbruk og husdyrhold. Men også nye næringer som turisme, hestehold, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Mye av undervisningen foregår i mindre grupper i skolens mange spennende «klasserom» som åker og eng, skog og utmark, fjøs og stall, ridehall og verksted for å nevne noe.

Fag 1NA 35 uketimer
Engelsk 5
Naturfag 2
Matematikk – praktisk 
Kroppsøving 2
Kristendom 2
Naturbasert næringsaktivitet 5
Naturbasert produksjon og tjenesteyting 12
Yrkesfaglig fordypning 4

Profilvalg

Som naturbrukselev på KVS-Lyngdal er det en god del som alle har felles, men du har også noen valgmuligheter. Vi tilbyr følgende profilvalg:

Profil Landbruk

Drømmer du om å jobbe på gård, følge årstidenes rytme, arbeide med maskiner og dyr, bruke kroppen i en variert hverdag? Eller er du bare interessert i en spennende og praktisk måte å ta studiekompetanse på? Da passer profilen Landbruk for deg! Profilen omfatter 12 timer i uka, og det meste av undervisninga foregår nettopp på gården.

Mer

Profil Skog og friluftsliv

Liker du å ferdes i naturen? Er du interessert og har lyst å lære om friluftsliv, havkajakk, jakt, fiske, hogst og skogsdrift? Kunne du tenke deg å gjøre dette i skoletida? Da er profil Skog & Friluftsliv noe for deg.
Profilen omfatter 12 timer i uka. Vi har tilpasset profilen til deg som lengter etter mer tid i skog og friluft, på telttur, med børse eller med motorsag. For mange er dette en spennende måte å få studiekompetanse på.

Mer

Profil Skog og entreprenør

Liker du å være i aktiv i naturen? Er du interessert i og lyst å lære om hogst og skogsdrift? Kunne du tenke deg å gjøre dette i skoletida? Da er profil Skog og entreprenør noe for deg.
Profilen omfatter 12 timer i uka. Vi har tilpasset profilen til deg som lengter etter mer tid i praktisk arbeid utendørs, med motorsag og traktor. For mange er dette en spennende måte å få studiekompetanse på.

Mer

Profil Hest og landbruk

Vi vil at du som elev på profil Hest og landbruk skal oppleve glede og mestring med hest og andre dyr på gården, og vokse som menneske. Våre fasiliteter og rammer gir alle muligheter for å lykkes, og som elev er du medansvarlig for å bevare vårt gode skole- og stallmiljø.

Mer

Veien videre

Etter Vg1 naturbruk kan du gå videre på alle Vg2 kurs innen naturbruk.

På KVS-Lyngdal kan du ta vg2 Landbruk og gartnernæring med disse profilene:

    • Profil Landbruk
    • Profil Entreprenørskap - Skog og friluftsliv
    • Profil Entreprenørskap - Skog og hage
    • Profil Hest m/landbruk

Yrkeskompetanse eller studiekompetanse

Avhengig av hvilket programområde du velger på vg3, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter.

Yrkeskompetanse får du ved å gå Vg3 landbruk.
Ved å ta Vg3 naturforvaltning får du studiekompetanse som kan ta deg videre på høyskole eller universitet. Der kan du studere nesten hva som helst, bare du har de karakterene som trengs for å komme inn.

Du kan også ta begge vg3-åra og få både yrkeskompetanse og studiekompetanse.

Elever som har gått naturbruk ved KVS-Lyngdal blir bønder, lærere, sykepleiere, skogsarbeidere, jurister, driver hestesenter, gartnere, entreprenører og mye annet.

 

Inntakskrav

For å bli tatt inn til VG1 Naturbruk, må du normalt ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende. I tillegg er det bra om du er interessert i naturen, har praktisk håndlag, kan samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. Det er ingen krav om spesielle forkunnskaper, men du vil ha glede av alt du har vært borti av naturbruk tidligere!