Informasjon

NATURBRUK

Det jordnære og naturlige vil aldri bli umoderne. For få ting er mer inspirerende enn å få planter til å gro, og dyr til å trives. Naturbruk er framtidas næring!

Utdanningsprogram

Utdanningsprogrammet for naturbruk gjør at du kan dyrke dine interesser enten de handler om jordbruk, hest, villmarksopplevelser eller husdyr. Vg1 naturbruk er et allsidig kurs hvor du opplever mange ulike situasjoner.

Se læreplan

Programfag

Felles programfag, naturbasert næringsaktivitet (5 timer i uken) og naturbasert produksjon og tjenesteyting (12 timer i uken) er det som er spesielt for naturbrukslinjen. Dette gir deg grunnleggende erfaringer, opplevelser, kunnskaper og ferdigheter innenfor tradisjonelt jordbruk, skogbruk og husdyrhold. Men også nye næringer som turisme, hestehold, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Mye av undervisningen foregår i mindre grupper i skolens mange spennende «klasserom» som åker og eng, skog og utmark, fjøs og stall, drivhus og verksted for å nevne noe.

Fellesfag

Fellesfagene har samme kompetansemål på alle videregående skoler. Fellesfagene kan avsluttes etter 2 år, eller bygges ut med kompetansemål fra studiespesialiserende utdanningsprogram. Ved å gjøre de rette valgene kan du oppnå både generell og spesiell studiekompetanse. Det vil si at du får de fagene du trenger for å komme inn på de fleste universitet og høyskoler. På Vg1 naturbruk betyr det minst 14 timer i uken med fellesfag.

Fag og timefordeling (45 minutters timer)

Fellesfag 14 uketimer
Norsk 0
Engelsk 5
Naturfag 2
Matematikk – praktisk / teoretisk 3 / 5
Kroppsøving 2
Kristendom 2

Valgfri profil

Som naturbrukselev på KVS-Lyngdal er det en god del som alle har felles, men du har også flere valgmuligheter. Vi har følgende tilbud:

Landbruk

• Du lærer om dyrking av ulike vekster i jord og hagebruk.

• Stell og fôring av forskjellige dyr.

• Praktisk vedlikehold og bruk av landbruksmaskiner.

• Det blir bedre tid til praktisk arbeid på åker og eng, i fjøs og drivhus.

Om landbruk

Skog og friluftsliv

• Å være ute i naturen.

• Praktisk skogsarbeid, for eksempel hogst, tynning og vedproduksjon.

• Viltforvaltning, for eksempel rådyrjakt og rypejakt.

• Fiskeforvaltning, for eksempel prøvefiske og kultivering.

• Friluftsliv, for eksempel turer og utvikling av en utmarkseiendom.

Om skog og friluftsliv

Hest

• Her får du allsidig undervisning i stell og bruk av hest.

• Det blir ridning, kjøring og arbeid med hest.

• Stallarbeid.

• Teori om hestehold.

• Lærere med internasjonal godkjent ridelærerutdanning

Om hest

Veien videre

Etter Vg1 naturbruk kan du gå videre på alle Vg2 kurs innen naturbruk.

På KVS-Lyngdal kan du ta:

• Vg2 Heste- og dyrefaget.
• Vg2 Landbruk og gartnerinæring m/fordypning landbruk (videreføring fra VG1) eller entreprenørskap (Se nedenfor*).

* Entreprenørskap har utspring i den tidligere skog/utmark profilen. Endringene går i hovedsak på at det undervises eller arbeides mer markedsrettet ved at elevene starter en bedrift, utfører oppdrag, tjener penger og samtidig lærer mye. Vi har også flere fagturer for å kunne få nye impulser og finne spennende løsninger på tradisjonelle utfordringer i næringen. Grunnstammen er uforandret med utgangspunkt i skog/utmark. Se video for mer informasjon.

Yrkeskompetanse eller studiekompetanse

Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter.

Yrkeskompetanse får du ved å gå Vg3 landbruk  eller gå ut i lære i hestefaget eller hovslagerfaget. Ved å ta Vg3 naturforvaltning får du studiekompetanse som kan ta deg videre på høyskole eller universitet. Der kan du studere hva som helst, bare du har de karakterene som trengs for å komme inn.

Skolen tilbyr fordypning i for eksempel matte og biologi med tanke på å kunne oppnå realfagskompetanse.

Elever som har gått naturbruk ved KVS-Lyngdal blir bønder, lærere, sykepleiere, skogsarbeidere, jurister, driver hestesenter, gartnere, entreprenører og mye annet.

Inntakskrav

For å bli tatt inn til VG1 Naturbruk, må du normalt ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende. I tillegg er det bra om du er interessert i naturen, har praktisk håndlag, kan samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. Det er ingen krav om spesielle forkunnskaper, men du vil ha glede av alt du har vært borti av naturbruk tidligere!

Bli elev
Se priser