Ledig

stilling

KVS-Lyngdal er en kristen videregående skole, eid av Indremisjonsforbundet. Skolen har i dag cikra 310 elever fordelt på utdanningsprogrammene naturbruk, idrettsfag, studiespesialisering og IKT-Servicefaget. Cirka 220 elever bor på skolens internat. Skolen kjennetegnes av stor elevengasjement og et personal som ofte går ei ekstra mil med elevene.

Vi ser etter fleksible medarbeidere som har høy faglig kompetanse, et varmt hjerte for elevene og som liker å arbeide i team.

KVS-Lyngdal er i en spennende utvikling og har gode undervisningsfasiliteter. Kommende skoleår utvider vi igjen, og starter med 2 klasser VG 1 Studiespesialisering. Skolen vil fra høsten ha ca. 350 elever.

UNDERVISNINGSSTILLINGER

For skoleåret 20/21 er det behov for nye medarbeidere i undervisningsstillinger. Det er ledig stillinger (fordelt på heltid- eller deltidsstillinger) både fast og vikariat innenfor fagområdene:

Spansk (2. fremmedspråk studieforberedende utdanningsprogram) 50%
Engelsk (yrkesfaglig- og studieforberedende utdanningsprogram) 70%
Norsk (yrkesfaglig- og studieforberedende utdanningsprogram) 30%
Programfag Naturbruk (skogbruk eller økologisk landbruk, gjerne i kombinasjon med fellesfag) 100%

Kontaktperson for fellesfag er Ole Fladstad tlf. 91810218 / e-post: o.fladstad@kvs-lyngdal.no

Kontaktperson for naturbruk programfag er Jon Nygård tlf 47265388 / e-post: j.nygard@kvs-lyngdal.no.

De som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument, ta del i sosialpedagogiske oppgaver og aktivt kunne fremme skolens målsetting. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3).

Før ansettelse må politiattest fremlegges.

Skolen er tilsluttet Statens Pensjonskasse og har tariffavtale med Utdanningsforbundet.

Søknad med CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Søknadsfrist: 14. april 2020

MILJØARBEIDERE

KVS-Lyngdal ser verdien av å ha gode miljøarbeidere.

Miljøarbeiderne er ungdommer som er noen år eldre enn våre elever. De fleste av dem er tidligere elever som har vært et år på bibelskole, i forsvaret, eller har gjort noe annet året etter at de gikk ut som elever her.

Som miljøarbeider bor du i et eget hus med andre miljøarbeidere. Du har som oppgave å skape et godt miljø ved å sette igang sosiale aktiviteter, ha ansvar i det kristne arbeidet, og være med som ressurspersoner på skolen generelt. Noen av oppgavene ligger fast, men mye er opp til en selv og ens egne interesser.

Du får være med å bestemme hvilke arbeidsoppgaver du vil ta ansvar for og hvordan din hverdag som miljøarbeider skal se ut. Størstedelen av stillingen din er satt av til miljøarbeid. Cirka 20 prosent er satt av til administrative oppgaver, i tillegg til at du har to tilsynsvakter per måned, fordelt på samme helg.

Din kontaktperson/overordnede hjelper deg til å finne en god balanse mellom arbeid og hvile. Gjennom veiledningssamtaler får du hjelp til å samtale om hverdagen og vokse som menneske og forbilde.

Gode miljøarbeidere er viktige for et godt miljø på skolen. Kanskje du leser dette og alt har tenkt tanken på å være miljøarbeider på KVS-Lyngdal? Kanskje du ikke har tenkt den tanken, men har noen spørsmål likevel? Ta i så fall kontakt med oss på post(at)kvs-lyngdal.no eller telefon 38 33 06 00.

PS! Vi får jevnlig henvendelser fra godt voksne, men miljøarbeiderstillingene er i utgangspunktet for unge ungdommer tidlig i 20-årene.