Ledig

stilling

KVS-Lyngdal er en kristen videregående skole, eid av Indremisjonsforbundet. Skolen har i dag cikra 310 elever fordelt på utdanningsprogrammene naturbruk, idrettsfag, studiespesialisering og IKT-Servicefaget. Cirka 220 elever bor på skolens internat. Skolen kjennetegnes av stor elevengasjement og et personal som ofte går ei ekstra mil med elevene.

Vi ser etter fleksible medarbeidere som har høy faglig kompetanse, et varmt hjerte for elevene og som liker å arbeide i team.

KVS-Lyngdal er i en spennende utvikling og har gode undervisningsfasiliteter. Kommende skoleår utvider vi igjen, og starter med 2 klasser VG 1 Studiespesialisering. Skolen vil fra høsten ha ca. 350 elever.

FAGANSVARLIG TILRETTELAGT

Vi har ledig 80 % stilling innenfor spesialpedagogisk arbeid og tilrettelagt undervisning. Stillingen kan økes til 100% i kombinasjon med undervisning i andre fag.

50 % av stillingen er fast stilling med undervisning i skolens avdeling for arbeidslivstrening tilknyttet utdanningsprogram naturbruk.

30% av stillingen er vikariat knyttet til ledelse av skolens spesialpedagogisk arbeid hvor følgende arbeidsoppgaver er sentrale:

   • Ledelse og personalansvar for avdeling for arbeidslivstrening
   • Bistå fag- og kontaktlærere med å legge til rette for best mulig undervisning for enkeltelever.
   • Skolens bindeledd mot PPT og andre eksterne aktører
   • I samarbeid med skolens ledelse drive det spesialpedagogiske arbeidet og tilpasset undervisning.
   • Følge opp skolens årshjul ifht spesialundervisning, tilpasset opplæring etc.

Vi ønsker at du har

   • utdanning i spesialpedagogikk, gjerne på masternivå
   • har relevant erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i ordinær skole

Kontaktperson er Ole Fladstad tlf. 91810218 / e-post: o.fladstad@kvs-lyngdal.no

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument, ta del i sosialpedagogiske oppgaver og aktivt kunne fremme skolens målsetting. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3).

Før ansettelse må politiattest fremlegges.

Skolen er tilsluttet Statens Pensjonskasse og har tariffavtale med Utdanningsforbundet.

Søknad med CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Søknadsfrist 7.juni 2020