Våre ansatte

Denne siden er under oppbygging, men vi har valgt å legge den ut tidligere enn planlagt på grunn av koronavirus-situasjonen.

Ståle Andersen

Rektor, undervisning matematikk

s.andersen@kvs-lyngdal.no

Ragnhild Elgsæther

Kontorleder, regnskap

r.elgsether@kvs-lyngdal.no

Ole Fladstad

Inspektør idrettsfag

o.fladstad@kvs-lyngdal.no

Jon Nygård

Inspektør naturbruk

j.nygard@kvs-lyngdal.no

Elisabeth Samuelsen

Resepsjon

e.samuelsen@kvs-lyngdal.no

Bjarne Kjetilstad

Internatansvarlig

b.kjetilstad@kvs-lyngdal.no

Atle Minde

Rådgiver

a.minde@kvs-lyngdal.no

Anne Synnøve Andersen

Regnskap

as.andersen@kvs-lyngdal.no

Anne-Monika Torgersen

Skolesekretær

am.torgersen@kvs-lyngdal.no

Tlf.xxx xxx xx

Trine Aunevik

Sosiallærer

t.aunevk@kvs-lyngdal.no

Martin Lande

Lærer idrettsfag, ansvarlig miljøarbeid

m.lande@kvs-lyngdal.no

Gunn Berit Austbø

Husøkonom

gb.austbo@kvs-lyngdal.no

Bjarne Kjetilstad

Internatansvarlig

b.kjetilstad@kvs-lyngdal.no

Vilde Ydse Flores

Lærer spansk

Vibeke Gislefoss Damkås

Lærer naturfag

v.damkas@kvs-lyngdal.no

Vera Kathrine Gysland

Lærer psykologi og norsk

v.gysland@kvs-lyngdal.no

Vegard Rydh

Lærer entreprenørskap, kristendom

v.rydh@kvs-lyngdal.no

Trygve Kinn

Lærer naturbruk

t.kinn@kvs-lyngdal.no

Torleif Roland

Lærer økonomi naturbruk

t.roland@kvs-lyngdal.no

Torbjørn Ougland

Lærer norsk og historie

t.ougland@kvs-lyngdal.no

Ståle Andersen

Rektor, undervisning matematikk

s.andersen@kvs-lyngdal.no

Rut Heradstveit

Lærer norsk og samfunnsfag

r.heradstveit@kvs-lyngdal.no

Rune Harbo

Lærer naturbruk, norsk og kristendom

r.harbo@kvs-lyngdal.no

Rosario Obrestad

Lærer spansk

r.obrestad@kvs-lyngdal.no

Rolf Arne Torgersen

Lærer naturbruk

ra.torgersen@kvs-lyngdal.no

Pia Therese Romsvik-Mannes

Lærer Matematikk og norsk

p.romsvik-mannes@kvs-lyngdal.no

Ole Georg Galteland

Lærer idrettsfag og matematikk

og.galteland@kvs-lyngdal.no

Ole Fladstad

Inspektør idrettsfag

o.fladstad@kvs-lyngdal.no

Olav Tjelle

Lærer idrettsfag og samfunnsfag

o.tjelle@kvs-lyngdal.no

Nils Edvin Numme

Lærer idrettsfag, religion og politikk

ne.numme@kvs-lyngdal.no

Menno Cornelius van Lessen

Lærer naturbruk

m.vanlessen@kvs-lyngdal.no

Martin Lande

Lærer idrettsfag, ansvarlig miljøarbeid

m.lande@kvs-lyngdal.no

Martha Honnemyr Karlsen

Lærer samfunnsfag og norsk

m.karlsen@kvs-lyngdal.no

Marit Vegge

Lærer norsk og historie

m.vegge@kvs-lyngdal.no

Marianne Timenes Norum

Lærer entreprenørskap og naturfag

m.norum@kvs-lyngdal.no

Marianne Fredbo

Lærer idrettsfag og psykologi

m.fredbo@kvs-lyngdal.no

Majbritt Pauladottir

Lærer engelsk, spansk og tysk

m.pauladottir@kvs-lyngdal.no

Lillian Jonassen Lauvås

Lærer spansk

l.lauvaas@kvs-lyngdal.no

Kristin Dahlstrøm

Lærer matematikk

k.dahlstrom@kvs-lyngdal.no

Kjetil Johnsen Eiken

Lærer naturbruk

k.eiken@kvs-lyngdal.no

Karl Olav Rørvik

Lærer naturfag, biologi

ko.rorvik@kvs-lyngdal.no

Jon Nygård

Inspektør naturbruk

j.nygard@kvs-lyngdal.no

Ingeborg Haugland Hammerø

Lærer naturbruk og naturfag

i.haugland@kvs-lyngdal.no

Ida Synnøve Lohne

Lærer matematikk

is.lohne@kvs-lyngdal.no

Gunn Lina Fredriksen

Lærer engelsk, bibliotekansvarlig

gl.fredriksen@kvs-lyngdal.no

Gina Elisabeth Thormodsæter

Lærer hestefag

ge.thormodseter@kvs-lyngdal.no

Frøydis Bruvik Honnemyr

Lærer tilrettelagt undervisning

f.honnemyr@kvs-lyngdal.no

Endre Leksbø

Lærer og fagansvarlig idrettsfag

e.leksbo@kvs-lyngdal.no

Elsa Varhaug Undheim

Lærer spansk, fagansvarlig tilrettelagt undervisning

e.undheim@kvs-lyngdal.no

Christian Låtveit

Lærer engelsk og kristendom

c.latveit@kvs-lyngdal.no

Beate Fjellstad

Lærer idrettsfag

b.fjellstad@kvs-lyngdal.no

Barbro Skretting

Lærer hestefag, fagansvarlig naturbruk

b.skretting@kvs-lyngdal.no

Atle Minde

Rådgiver

a.minde@kvs-lyngdal.no

Arild Omestad

Lærer naturbruk

a.omestad@kvs-lyngdal.no

Anne-Lene Kleve

Lærer engelsk og norsk

al.kleve@kvs-lyngdal.no

Anne Kristin Klev

Lærer norsk og historie, fagansvarlig

ak.klev@kvs-lyngdal.no

Anders Numme

Lærer kjemi og biologi

a.numme@kvs-lyngdal.no

Anders Martin Pedersen

Lærer naturbruk og kristendom

am.pedersen@kvs-lyngdal.no

Andreas Kjøndal

Lærer idrettsfag, markedsfører

a.kjondal@kvs-lyngdal.no

Tlf.-

Tom Kåre Eikeland

Gårdsarbeider, ansvar kufjøs

tk.eikeland@kvs-lyngdal.no

Teresie Halvorsen

Assistent

t.halvorsen@kvs-lyngdal.no

Solveig Lindholm

Kokk

s.lindholm@kvs-lyngdal.no

Ragnhild Elgsæther

Kontorleder, regnskap

r.elgsether@kvs-lyngdal.no

Oddvar Klokkhammer

IKT-ansvarlig

o.klokkhammer@kvs-lyngdal.no

Kristin Hauan

Assistent tilrettelagt undervisning

k.hauan@kvs-lyngdal.no

Kristhild Tomren

Kjøkken, resepsjon

k.tomren@kvs-lyngdal.no

Kåre Sandal

Vaktmester

k.sandal@kvs-lyngdal.no

Irene Fredriksen

Kjøkkenleder

i.fredriksen@kvs-lyngdal.no

Harald Opsahl

Vaktmester

h.opsahl@kvs-lyngdal.no

Gunn Berit Austbø

Husøkonom

gb.austbo@kvs-lyngdal.no

Elisabeth Samuelsen

Resepsjon

e.samuelsen@kvs-lyngdal.no

Elin Andreassen

Ansvarlig gårdsbruket

e.andreassen@kvs-lyngdal.no