Priser 2021-2022

Stipend & lån

Borteboere kan søke om stipend fra Statens Lånekasse. Du kan lese mer om dette på lanekassen.no. Der finner du også en støttekalkulator for å beregne ut hvor mye penger du vil få.

Gå til Lånekassen

Kost og losji (pr. elev)

Innmeldingsavgift

Denne betales ved opptak til skolen. Avgiften er på 1000 kroner, og inngår som en del av skolepengene.

Stallplass

Gjelder de som har med egen hest.

Merk! Dette inkluderer stallplass, luftegård, tilgang til ridebane og ridehall og parasittprøver to ganger i året. Eventuell medisin må eieren selv koste. I tillegg kommer utgifter til hovslager og veterinær, som faktureres etter forbruk.

Søk om stallplass ved KVS

Læremidler

Videregående har gratis læremidler. Det vil skje ved at du får lånt bøker av skolen. Vi tilbyr alle elever på vg 1 å leie en bærbar pc. Pc-en er subsidiert av skolen, og leien per år er til enhver tid lik gjeldende minstesats for utstyrsstipend (cirka 1000 kroner per år). PC’en tilfaller eleven etter 3 år. Slutter man før 3 år er gått, kan PC’en kjøpes ut etter nærmere spesifiserte satser.

Alle har rett på utstyrsstipend, men må søke om det på lanekassen.no.

Gå til lånekassen

Skolepenger

Skolepenger for alle linjer er 18 300 kroner per år. Dette utgjør 1.730 kroner per måned i 10 måneder (+ 1000 kroner i innmeldingsavgift).

Ofte stilte spørsmål

Har jeg rett på stipend?

Elever med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, har rett til stipend og lån. På Lånekassens nettsider finner du mer informasjon om dine rettigheter. Du finner også en «Søttekalkulator» som regner ut hvor mye stipend du har rett på, du kan sende inn en søknad om stipend og lån, og du kan bruke tjenesten «Nettsvar» for finne ut hvor mye penger du har fått med mer.

Gå til Lånekassen

Har jeg rett på bostipend?

For å ha rett på bostipend må du være borteboer. Du kan altså ikke bo sammen med (noen av) foreldrene dine i undervisningsåret og motta bostipend.

I tillegg må ett av kriteriene nedenfor være oppfylt:

• Det må være mer enn fire mil mellom foreldrehjem og skole (korteste vei). Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er fire mil eller mer hver vei, vil du ha rett til bostipend.

Reisetiden må være tre timer tur-retur eller mer. Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er minst tre timer tur-retur hver dag, har du rett til bostipend. Med reisetid menes all tid du bruker for å komme deg fra hjemmet til skolen, og hjem igjen, med offentlig transport. Hvis det ikke går offentlig transport, eller du må gå for å komme til et sted hvor det går offentlig transport, skal du regne 15 minutter pr kilometer i gåtid. Denne tiden skal altså regnes med i reisetiden. Evt. ventetid frem til skolen begynner om morgen og etter skolen er ferdig på ettermiddagen skal også regnes med som reisetid.

På KVS Lyngdal starter første time kl 07.45 og siste time er ferdig 14.55. Er det mindre enn 4 mil hver vei til skolen (korteste vei), og du er usikker på om du har rett til bostipend, må du sjekke bussruter, og finne ut om du oppfyller kravet om 3 timers reisetid tur-retur.

Skolen vil bekrefte overfor Lånekassen dersom du har rett på bostipend på grunn av reisetid. I enkelte tilfeller vil skolen ha behov for at du dokumenterer reisetiden.

Mener du at du har krav på bostipend ut fra dine vurderinger om reisetid, skal du krysse av for at det er over tre timer reisetid når du søker om stipend.

Gå til Lånekassen

Nyttige lenker

Har jeg rett på stipend?