Corona-oppdateringTil foresatte

God påske!

«Kan jeg få smitte deg litt, med ekte glede» heter det i en barnesang. Siden den gang sangen ble skrevet, har smitte fått en ny betydning for oss. Smittevern er i skuddet. Men påskens glede kan vi gjerne bli smittet av! Jesus døde for våre synder, og stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse! Og vi kan med glede få ta i mot nåde og tilgivelse. Han er oppstanden, halleluja!

Oppstart etter påske:
Rett før påske bestemte kriseledelsen i Lyngdal kommune at KVS-Lyngdal starter på gult nivå etter påske. Skolen starter opp som normalt onsdag 7. april.

Som vi skrev før påske, så oppfordres alle elever til å avlegge koronatest i sin hjemkommune mandag eller tirsdag. Ifølge kommunelegen vår vil slik forebyggende testing uten symptomer, ikke være til hinder for at du kan reise til KVS-Lyngdal. Elever som har symptomer må ikke komme til skolen.
Er det vanskelig å få til testing i hjemkommunen må du avtale testing i Lyngdal, på Luftveisklinikken på telefon 97 99 96 00.

Så vil det bli testing igjen på skolen mandag 12. april. Kommunelegen anbefaler at internatelevene holder seg mest mulig på skolen den første helga etter påske, og har få nærkontakter.
For de internatelever som har vært lite på internatet nå på nyåret (på grunn av Corona og utplassering), så vil vi på årets siste faktura gjøre et fratrekk i kostpenger på grunn av dette.

Da ønsker vi dere velkommen tilbake, og satser på at vi skal få en fin vår og forsommer sammen, med mye læring og glede, og lite smitte – iallefall koronasmitte!

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen
Rektor
Mobil: 4669 6060

 

----------

Onsdag 24.03

Det ser nå ut til at koronautbruddet på KVS-Lyngdal er i ferd med å ta slutt.  Det er i alt 25 personer tilknyttet skolen som er smittet.

Det er pr i dag kun i overkant av 10 elever igjen på internatet. Noen elever blir på skolen til over palmehelga. Vi har løsninger for disse med tilsyn og matservering.

Takk til hver enkelt elev og ansatt for godt smittevern, og innsats i en krevende tid. Og ikke minst en stor takk til kommunelege Henriette Pettersen og hennes stab. De har stilt opp for oss på en enestående måte.

Oppstart etter påske:

Alle elever oppfordres til å avlegge korona-test mandag 5. eller tirsdag 6. april i sin hjemkommune. Elever med symptomer må ikke komme på skolen.

Det vil bli testing igjen på skolen mandag 12. april.  Kommunelegen anbefaler at internatelevene holder seg mest mulig på skolen den helgen (9. - 11. april). Altså ikke reise hjem, eller dra på butikker med mer. Det blir påbud om munnbind i vrimlehallen og på vei inn og ut av matsal.

Når vi i etterkant ser på smittesporingen, så er det en trend at det er lite (ingen) smitte knytta til undervisning og klasserom.

Det tyder på at smittevern og tiltak virker, og er et tegn på at det er god ventilasjon i klasserommene.

Den digitale hverdagen fungerer. Lærerne og spesielt kontaktlærerne har god kontakt med elevene og det er bra oppmøte til den digitale undervisningen..

Det er varslet at ny smittevernveileder for videregående skole skal komme før påske. Når det gjelder eksamen for vg3 elevene, er det ikke helt avklart ennå. Det arbeides med å endre regelverket. En høring viser at Utdanningsdirektoratet ikke er enige med Kunnskapsdepartementet. Og vi på skolene venter spent på en avklaring. Mer info om det kan dere se her: Oppsummering av høring – eksamen våren 2021 (udir.no)

Da ønsker vi alle elever og foresatte ei god og velsigna påske!

 

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen

Rektor

Mobil: 4669 6060

-----

Fredag 19.3

Det har ut på dagen i dag kommet to nye positive coronatester, og vi er nå oppe i 22 smitta personer tilknyttet KVS-Lyngdal. På grunn av at overholdelsen av karantenen ikke har vært optimal, har kommunelegen bestemt at seks elever blitt satt i ny 10-dagers karantene fra i dag.

Nå ser vi med spenning fram til svarene på testrunde 2 som skal være på mandag.

God helg!

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen

Rektor

Mobil: 4669 6060

---------------------

Onsdag 17.3

Det har i dag blitt registrert tre nye smitta personer fra KVS-Lyngdal. Det er nå totalt 18 personer som er bekrefta smitta.

Det har vært noen medieoppslag om brudd på karantenereglene. Vår opplevelse er at etterlevelsen har blitt bedre, og kommunelegen har gitt skryt til elevene i media i dag. Elevrådsleder Benjamin Tjelle har også vært i media både i går og i dag.

Situasjonen er en stor belastning på personalet vårt, med ekstra renhold, matutlevering, tilsyn, oppfølging av syke, drift av avdelinger, hjemmeundervisning med mer.

Det øker nå på med elever som kjenner på symptomer og som behøver / ønsker mat levert på rommet. Det fører til at kapasiteten vår snart er sprengt.

Vi hadde i dag et Zoom-møte med de som fortsatt bor på internatet. Det hjelper de ansatte veldig om friske elever kan reise hjem. Vi har fått en mulighet av kommunelegen til å reise hjem i karantenetiden, om en kan reise uten bruk av kollektiv transport. Og så må karantenetida fullføres heime, og test tas der. 

Vi har sendt ut melding om at internatet stenger for friske elever når dere har fått negativt testsvar mest sannsynlig på lørdag . Men dersom flere hadde reist heim før hadde det vært fint.

Vi vil oppfordre elevene til å drøfte med de hjemme, for å se om de kan reise hjem så fort de har anledning. Spesielt de som bor i nærområdet.

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen

Rektor

Mobil: 4669 6060

 

-------

Pr 16.3 er det bekreftet at 15 elever er smittet.
Det jobbes knallhardt for å begrense omfang, holde oversikt, teste nærkontakter, teste elever med symptomer, gi elevene mat og det de trenger, og samtidig drive undervisning. Men vi er ved godt mot og tar gjerne imot forbønn:)

Det er imidlertid endel viktig informasjon vi ønsker å videreformidle:
1. Regler for karantene og isolasjon
2. Brev fra Kommunelegen i Lyngdal

Her følger brevet fra kommunelegen til Kvs og til foresatte: 

Til elever og ansatte ved kvs

Dere er flinke !

Viruset som har laget smitten nede på KVS,  viser seg å være et mutasjonsvirus.

Man kan foreløpig ikke si hvilken type, men mest nærliggende dreier dette seg om den britiske varianten.  Det får vi imidlertid ikke svar på før om ca 1 måneds tid, og jeg har dessverre ikke anledning til å informere alle om dette, men jeg skal forsøke huske informere rektor , slik at han kan videreformidle til dere hvilken variant det dreide seg om.  Sykdomsforløpene for unge mennesker, er ikke forventet være alvorlige.  Lufte godt på rommene og drikke rikelig med vann, så skal dette gå fint.  De fleste i isolasjon har fått nummeret mitt, men skulle det være noe; sende en sms til 95 30 71 37.  Responderes ikke på smsen , ringe lærer, rektor, legevakt eller 113.

I morgen tidlig kommer vi ned og tester igjen. De som allerede har testet positivt, trenger ikke teste seg mer. De har alle 10 dagers isolasjon.  De vi spesielt ønsker å teste i morgen, er de som vet de har vært nær innpå smittede, men selv ikke har testet positivt ennå . I tillegg ønsker vi teste alle som har fått symptomer ( hoste, influensaliknende plager, feber, hodepine, magesmerter e.l.). Resten bes avvente til fredag. Fredag kommer vi ned igjen til tes 2. / avsluttende test for alle som hittil har testet negativt.

Til foresatte til elever som har reist hjem : det er svært viktig at karantene til elevene opprettholdes i hjemmet. Det er innkommet flere bekymringsmeldinger om  brudd ( elever som ikke holder seg i hjemmet).  Det også kommet inn meldinger om at husstandsmedlemmer er nære innpå elevene som sitter i  karantene hjemme. I rogaland vet jeg at noen kommuneleger har satt hele familien i karantene i 10 dager, det er bra. Vi innførte kun en « ventekarantene» her, dvs frem til første negatove testsvar foreligger. Men  vennligst hold dere stramt til reglementet, også i tiden etter første negatove testsvar, slik at ikke ytterligere forskrifter vedrørende karantenetid må innføres.

Noen har reagert på at vi teller isolasjonstiden , 10 dager, tellende fra første dag etter at positivt prøvesvar foreligger .  Dere viser til at folkehelseinstituttet teller fra første dag med symptomer.  Til dette, vil jeg si at vi her håndterer et utbrudd på en stor internatskole, med et smittsomt mutasjonsvirus, og at man her heller bør være føre var enn etter snar, slik at vi igjen ikke får en oppblussing.  Elevene i isolasjon er bedt holde lav sosial omgang i dagene etter de slipper ut av isolasjonen.

Takk for møter med svært mange positive og flinke unge mennesker, dere er imponerende !

Henriette Pettersen

Kommunelege

Lyngdal den 16.03.21

 

 

---------

13.3:

Det ble torsdag 11. mars oppdaget at det var elever ved KVS-Lyngdal som var smittet av korona.

Samme kveld ble alle elever og ansatte testet. De fleste prøvesvarene er nå klare, og så langt er det ca 10 elever som er smittet. 

Som et resultat av smitteutbruddet har kommunelegen bestemt at alle elever og ansatte på skolen settes i karantene i minst en uke. Noen internatelever har fått lov til å ta siste del av karantenen hjemme etter at de fikk negativt svar på første testen. Men alle ansatte og elever er i karantene i minst ti dager, eller til de får negativt testsvar på test som er tatt minst sju dager etter første test.

Det har kommet meldinger om noen brudd på karanteneplikten. Dette er alvorlig, presiserer kommunelegen. Så oppfordringen er: Følg de bestemmelser som du/vi blir pålagt!

Vær gjerne med i bønn for skolen, og for de som har fått sykdommen.

 

Ståle Andersen, rektor

Mer info om Korona-situasjonen