VåreAnsatte

Skolesekretær Anne-Monika Torgersen

am.torgersen@kvs-lyngdal.no

Regnskap Anne Synnøve Andersen

as.andersen@kvs-lyngdal.no

Rådgiver Atle Minde

a.minde@kvs-lyngdal.no

Internatansvarlig Bjarne Kjetilstad

b.kjetilstad@kvs-lyngdal.no

Husøkonom Gunn Berit Austbø

gb.austbo@kvs-lyngdal.no

Inspektør naturbruk Jon Nygård

j.nygard@kvs-lyngdal.no

IKT-ansvarlig Kai Benjaminsen

k.benjaminsen@kvs-lyngdal.no

Arrangementsansvarlig Mats Alvheim

m.alvheim@kvs-lyngdal.no

Inspektør idrettsfag Ole Fladstad

o.fladstad@kvs-lyngdal.no

Kontorleder, regnskap Ragnhild Elgsæther

r.elgsether@kvs-lyngdal.no

Rektor, undervisning matematikk Ståle Andersen

s.andersen@kvs-lyngdal.no

Resepsjon Teresie Halvorsen

t.halvorsen@kvs-lyngdal.no

Lærer kristendom og norsk Anne-Hjørdis Grøvan

a.grovan@kvs-lyngdal.no

Lærer norsk og historie, fagansvarlig Anne Kristin Klev

ak.klev@kvs-lyngdal.no

Lærer engelsk og norsk Anne-Lene Kleve

al.kleve@kvs-lyngdal.no

Lærer kjemi og biologi Anders Numme

a.numme@kvs-lyngdal.no

Lærer idrettsfag, markedsfører Andreas Kjøndal

a.kjondal@kvs-lyngdal.no

Lærer norsk og samfunnsfag Asbjørn Smeland

a.smeland@kvs-lyngdal.no

Rådgiver Atle Minde

a.minde@kvs-lyngdal.no

Lærer hestefag, fagansvarlig naturbruk Barbro Skretting

b.skretting@kvs-lyngdal.no

Lærer idrettsfag Beate Fjellstad

b.fjellstad@kvs-lyngdal.no

Lærer engelsk og kristendom Christian Låtveit

c.latveit@kvs-lyngdal.no

Lærer spansk (Permisjon) Elsa Varhaug Undheim

e.undheim@kvs-lyngdal.no

Lærer og fagansvarlig idrettsfag Endre Leksbø

e.leksbo@kvs-lyngdal.no

Undervisning tilrettelagt Guro Aunevik

g.aunevik@kvs-lyngdal.no

Lærer spansk Hanne Stiland Tveit

h.tveit@kvs-lyngdal.no

Lærer naturfag, norsk og kristendom Helene Sindland

h.sindland@kvs-lyngdal.no

Assistent tilrettelagt undervisning Henriette Meling

h.meling@kvs-lyngdal.no

Lærer matematikk Ida Synnøve Lohne

is.lohne@kvs-lyngdal.no

Lærer naturbruk og naturfag Ingeborg Haugland Hammerø

i.haugland@kvs-lyngdal.no

Lærer idrettsfag Joakim Sundnes

j.sundnes1@kvs-lyngdal.no

Inspektør naturbruk Jon Nygård

j.nygard@kvs-lyngdal.no

Lærer naturfag, biologi Karl Olav Rørvik

ko.rorvik@kvs-lyngdal.no

Lærer naturbruk Kjetil Johnsen Eiken

k.eiken@kvs-lyngdal.no

Assistent tilrettelagt undervisning Kristhild Tomren

k.tomren@kvs-lyngdal.no

Lærer matematikk Kristin Dahlstrøm

k.dahlstrom@kvs-lyngdal.no

Assistent tilrettelagt undervisning Kristin Hauan

k.hauan@kvs-lyngdal.no

Lærer engelsk og historie Livar Apeland

l.apeland@kvs-lyngdal.no

Lærer spansk og tysk Majbritt Pauladottir

m.pauladottir@kvs-lyngdal.no

Lærer engelsk Malene Foss

m.foss1@kvs-lyngdal.no

Lærer Matematikk og Naturfag Maria Nøkland Sandström

m.sandstrom@kvs-lyngdal.no

Lærer entreprenørskap og naturfag Marianne Timenes Norum

m.norum@kvs-lyngdal.no

Lærer idrettsfag og psykologi Marianne Fredbo

m.fredbo@kvs-lyngdal.no

Lærer samfunnsfag og norsk Martha Honnemyr Karlsen

m.karlsen@kvs-lyngdal.no

Lærer idrettsfag, ansvarlig miljøarbeid Martin Lande

m.lande@kvs-lyngdal.no

Lærer norsk og historie Marit Vegge

m.vegge@kvs-lyngdal.no

Lærer naturbruk Matias Sando Modalsli

m.modalsli@kvs-lyngdal.no

Lærer naturbruk Menno Cornelius van Lessen

m.vanlessen@kvs-lyngdal.no

Lærer idrettsfag, religion og politikk Nils Edvin Numme

ne.numme@kvs-lyngdal.no

Lærer idrettsfag og samfunnsfag Olav Tjelle

o.tjelle@kvs-lyngdal.no

Inspektør idrettsfag Ole Fladstad

o.fladstad@kvs-lyngdal.no

Lærer idrettsfag og matematikk Ole Georg Galteland

og.galteland@kvs-lyngdal.no

Lærer Matematikk og norsk Pia Therese Romsvik-Mannes

p.romsvik-mannes@kvs-lyngdal.no

Lærer naturbruk Rolf Arne Torgersen

ra.torgersen@kvs-lyngdal.no

Lærer naturbruk, norsk og kristendom Rune Harbo

r.harbo@kvs-lyngdal.no

Lærer norsk og samfunnsfag Rut Heradstveit

r.heradstveit@kvs-lyngdal.no

Undervisning naturbruk Sara Tonette Aaberg

s.aaberg@kvs-lyngdal.no

Rektor, undervisning matematikk Ståle Andersen

s.andersen@kvs-lyngdal.no

Lærer kristendom og norsk Svein Gunnar Andersen

s.andersen2@kvs-lyngdal.no

Lærer norsk og historie Torbjørn Ougland

t.ougland@kvs-lyngdal.no

Lærer naturbruk Trygve Kinn

t.kinn@kvs-lyngdal.no

Lærer entreprenørskap, kristendom Vegard Rydh

v.rydh@kvs-lyngdal.no

Lærer psykologi og norsk Vera Kathrine Gysland

v.gysland@kvs-lyngdal.no

Lærer matematikk og naturfag Vibeke Gislefoss Damkås

v.damkas@kvs-lyngdal.no

Internatmedarbeider Andrew Syvertsen

a.syvertsen@kvs-lyngdal.no

Nattevakt Anna Cristina Barbon

a.barbon@kvs-lyngdal.no

Internatmedarbeider Bente Skårdal

b.skardal@kvs-lyngdal.no

Internatansvarlig Bjarne Kjetilstad

b.kjetilstad@kvs-lyngdal.no

Husøkonom Gunn Berit Austbø

gb.austbo@kvs-lyngdal.no

Internatmedarbeider Maren Øydna

m.oydna@kvs-lyngdal.no

Ansvarlig for miljøarbeid Martin Lande

m.lande@kvs-lyngdal.no

Internatarbeider Oddrun Agnethe Bulæg

o.buleg@kvs-lyngdal.no

Nattevakt Rune Slimestad

r.slimestad@kvs-lyngdal.no

Tilsynsvakt Sissel Nepstad

s.nepstad@kvs-lyngdal.no

Internatmedarbeider Tomas Barland

t.barland@kvs-lyngdal.no

Sosiallærer Trine Aunevik

t.aunevik@kvs-lyngdal.no

Internatmedarbeider Åge Nygård

age.nygard@kvs-lyngdal.no

Kokk Anne Linn Tveit Sandal

al.sandal@kvs-lyngdal.no

Kjøkken-/renholdsassistent Champee Pedersen

c.pedersen@kvs-lyngdal.no

Kokk Frank Brockmann

f.brockmann@kvs-lyngdal.no

Kokk Gerd Marit Bentsen

g.bentsen@kvs-lyngdal.no

Husøkonom Gunn Berit Austbø

gb.austbo@kvs-lyngdal.no

Renholdsassistent Heidi Johansen

h.johansen@kvs-lyngdal.no

Renholdsleder Irene Fredriksen

i.fredriksen@kvs-lyngdal.no

Kjøkken-/renholdsassistent Kari Stave

k.stave@kvs-lyngdal.no

Kjøkken-/renholdsassistent Maren Brockmann

m.brockmann@kvs-lyngdal.no

Kokk Mariann Elle

m.elle@kvs-lyngdal.no

Kokk Petter Bye

p.bye@kvs-lyngdal.no

Kjøkken-/renholdsassistent Raksina Pholtham

r.pholtham@kvs-lyngdal.no

Kjøkken-/renholdsassistent Viktoria Poitschke

v.poitschke@kvs-lyngdal.no

Kjøkken-/renholdsassistent Wenche Gabrielsen

w.gabrielsen@kvs-lyngdal.no

Vaktmester Harald Opsahl

h.opsahl@kvs-lyngdal.no

Vaktmester Kåre Sandal

k.sandal@kvs-lyngdal.no

Vaktmester Ståle Handeland

s.handeland@kvs-lyngdal.no

Gårdsarbeider Andreas Nøkland

a.nokland@kvs-lyngdal.no

Gårdsarbeider Filip Vatne

f.vatne@kvs-lyngdal.no

Gårdsarbeider Jarle Sandvær Jørgensen

j.jorgensen@kvs-lyngdal.no

Lærling hestefaget Kristine Notland

k.notland@kvs-lyngdal.no

Gårdsarbeider Nils Arvid Andreassen

na.andreassen@kvs-lyngdal.no

Gårdsarbeider Tomas Barland

t.barland@kvs-lyngdal.no