Linje

Studiespesialisering

Sikter du deg inn på en spesiell utdanning som krever realfagsfordypning, bør du velge realfag.

Mer info

Linje

Naturbruk

Liker du det praktiske og jordnære, men likevel ønsker studiekompetanse? Da er naturbruk et godt valg.

Mer info

Linje

IDRETTSFAG

Dette er den aktive veien til studiekompetanse. Idrettsfag gir deg gode muligheter til å kombinere skole med trening.

Mer info

Linje

IKT-SERVICEFAG

Mange funksjoner i samfunnet er avhengige av at IKT-systemer fungerer som de skal og brukes effektivt av kvalifisert personell.

Mer info

Linje

Studiespesialisering

Sikter du deg inn på en spesiell utdanning som krever realfagsfordypning, bør du velge realfag.

Mer info

Linje

Naturbruk

Liker du det praktiske og jordnære, men likevel ønsker studiekompetanse? Da er naturbruk et godt valg.

Mer info

Linje

IDRETTSFAG

Dette er den aktive veien til studiekompetanse. Idrettsfag gir deg gode muligheter til å kombinere skole med trening.

Mer info

Linje

IKT-SERVICEFAG

Mange funksjoner i samfunnet er avhengige av at IKT-systemer fungerer som de skal og brukes effektivt av kvalifisert personell.

Mer info