Ledig stilling

KVS-Lyngdal er en kristen videregående skole, eid av Indremisjonsforbundet. Skolen har i dag cirka 350 elever fordelt på utdanningsprogrammene naturbruk, idrettsfag og studiespesialisering. Skolen kjennetegnes blant annet av stort engasjement blant elevene og et personale som strekker seg langt for at elevene skal lykkes og trives.

Undervisningsstillinger:

KVS-Lyngdal er i en spennende utvikling. Skoleåret 21/22 utvides tilbudet på studiespesialisering, da vi starter opp 2 klasser også på VG 3. Skolen vil fra høsten ha ca. 370 elever. Det er behov for nye medarbeidere i undervisningsstillinger.
Det er ledig stillinger (fordelt på heltid- eller deltidsstillinger) både fast og vikariat på følgende fagområder:

 

Fagområde

Ressursbehov

Naturbruk (Programfag: naturforvaltning og entreprenørskap/økonomi)

100 %

Norsk (fellesfag på yrkesfaglig- og studieforberedende utdanningsprogram)

100 %

Samfunnsfag, historie, kristendom (fellesfag på yrkesfaglig- og studieforberedende utdanningsprogram)

100 %

Naturfag (fellesfag på yrkesfaglig- og studieforberedende utdanningsprogram)

60 %


Vi ser etter fleksible medarbeidere som har høy faglig kompetanse, et varmt hjerte for elevene og liker å arbeide i team.

Høres dette spennende ut? Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om stillingene:

Kontaktperson for fellesfag er Ole Fladstad tlf. 91810218 / e-post: o.fladstad@kvs-lyngdal.no
Kontaktperson for naturbruk er Jon Nygård tlf 47265388 / e-post: j.nygard@kvs-lyngdal.no.

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument, ta del i sosialpedagogiske oppgaver og aktivt kunne fremme skolens målsetting. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3).

Før ansettelse må politiattest fremlegges. Skolen er tilsluttet Statens Pensjonskasse og har tariffavtale med Utdanningsforbundet.

Søknad med CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Søknadsfrist: 22. mars 2021

 

Stillinger i Kvs Drift:

KVS Drift AS er et selskap eid av Indremisjonsforbundet, som har til formål å være en støtte til skolevirksomheten ved KVS-Lyngdal. Selskapet drifter skolens bygningsmasse og infrastruktur, gårdsdriften og har en omfattende sommerutleie i tett samarbeid med Lyngdal Bibelcamp.

Vaktmester – 100 % fast stilling

En av våre vaktmestere går av med pensjon og vi søker derfor hans etterfølger.

Arbeidsoppgavene er allsidige og vil blant annet bestå av:

 • Daglig drift og vedlikehold av bygningsmasse og uteareal
 • Teknisk oppfølging og utvikling av driften
 • Tilrettelegging og rigging for aktiviteter i skolehverdagen
 • Inngå i vaktordning

Ønsket fagkompetanse og erfaring:

 • Fagbrev eller tilsvarende, gjerne som rørlegger.
 • Arbeidserfaring fra ett eller flere relevante fagområder
 • Bred teknisk innsikt
 • God IT- kompetanse

 

IKT drift – 100 % fast stilling

Vår IKT driftsansvarlig slutter i stillingen og vi søker derfor hans etterfølger.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av:

 • Drift, overvåkning og utvikling av skolens server, kablet og trådløse nettverk
 • Drift av PCer, nettbrett, skrivere, digitale tavler og projektorer.
 • Brukerstøtte overfor elever og ansatte (Microsoft Office 365, Windows, nettverk)
 • Anskaffelse av varer og tjenester. Oppsett av PCer, oppfølging mot leverandører
 • Delta i utvikling av nye og bedre IT-tjenester for elever og ansatte.
 • Faglig leder og instruktør for IKT-lærling

Ønsket fagkompetanse og erfaring

 • Relevant høyere utdanning, teknisk fagskole eller fagbrev IKT Service-fag / IKT-driftsfag.
 • Relevant arbeidserfaring. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra drift av større trådløse nettverk. God forståelse for informasjonssikkerhet.
 • Relevant sertifisering


Til stillingene ser vi etter fleksible medarbeidere som har høy faglig kompetanse, et varmt hjerte for elevene og liker å arbeide i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Høres dette spennende ut? Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om stillingene.
Kontaktperson Ståle Andersen tlf. 466 96 060 eller e-post: s.andersen@kvs-lyngdal.no  

Vi søker etter personer som aktivt kan bidra til å realisere eiers kristne målsetting. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3).
Før ansettelse må politiattest fremlegges. KVS Drift har tariffavtale med Delta.

Søknad med CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Søknadsfrist: 22. mars 2021

 

Tilkallingsvikarer i ulike fag:

 • Naturbaserte fag
 • Landbruksfag
 • Fellesfag (Norsk, Matematikk og Språkfag)
 • Realfag
 • Samfunnsfag
 • Idrettsfag

Ønsker du å stå på vår liste over tilkallingsvikarer og har kompetanse til å undervise i noen av disse fagene, kan du sende inn en åpen søknad.

Søknad med kortfattet CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3). Før ansettelse må politiattest fremlegges.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon. Kontaktpersoner er Jon Nygård (tlf. 47 26 53 88 / e-post j.nygard@kvs-lyngdal.no) eller Ole Fladstad (tlf. 91 81 02 18 / e-post o.fladstad@kvs-lyngdal.no)

Søknadsfrist: Fortløpende