Ledig stilling

KVS-Lyngdal er en kristen videregående skole, eid av Indremisjonsforbundet. Skolen har cirka 380 elever fordelt på utdanningsprogrammene naturbruk, idrettsfag og studiespesialisering. Skolen kjennetegnes blant annet av stort engasjement blant elevene og et personale som strekker seg langt for at elevene skal lykkes og trives.

Stillinger i Kvs Drift:

KVS Drift AS er et selskap eid av Indremisjonsforbundet, som har til formål å være en støtte til skolevirksomheten ved KVS-Lyngdal. Selskapet drifter skolens bygningsmasse og infrastruktur, gårdsdriften og har en omfattende sommerutleie i tett samarbeid med Lyngdal Bibelcamp.

 

Internatmedarbeider – inntil 100 % fast stilling

Grunnet elevøkning og utvidelse av internatdriften ønsker vi å utvide staben. Det kan være aktuelt å dele stillingen på flere personer.

 

Arbeidsoppgavene er allsidige og vil blant annet bestå av:

 • Oppfølging av ulike rutineoppgaver på internatet
 • Være til stede under måltider
 • Arbeidstiden for stillingen er ettermiddag og kveld
 • Delta på elevaktiviteter på kveldstid
 • Miljøarbeid

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring

 • Livets skole kan være en god erfaring
 • Tydelig voksen
 • Erfaring med ungdomsarbeid
 • Ønskelig med sosialfaglig bakgrunn

 

Kontaktperson for Internatmedarbeider er Jon Nygård e-post: j.nygard@kvs-lyngdal.no

 Tlf: 47 26 53 88

Vi søker etter personer som aktivt kan bidra til å realisere eiers kristne målsetting. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3).

Før ansettelse må politiattest fremlegges. KVS Drift har pensjonsordning, og tariffavtale med Delta.

Søknad med CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

 

Søknadsfrist: 15.juni 2021

 

Tilkallingsvikarer i ulike fag:

 • Naturbaserte fag
 • Landbruksfag
 • Fellesfag (Norsk, Matematikk og Språkfag)
 • Realfag
 • Samfunnsfag
 • Idrettsfag

Ønsker du å stå på vår liste over tilkallingsvikarer og har kompetanse til å undervise i noen av disse fagene, kan du sende inn en åpen søknad.

Søknad med kortfattet CV sendes på e-post til post@kvs-lyngdal.no

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med skolens verdidokument. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. (jfr. AML §13-3). Før ansettelse må politiattest fremlegges.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon. Kontaktpersoner er Jon Nygård (tlf. 47 26 53 88 / e-post j.nygard@kvs-lyngdal.no) eller Ole Fladstad (tlf. 91 81 02 18 / e-post o.fladstad@kvs-lyngdal.no)

 

Søknadsfrist: Fortløpende