Velkommen

til KVS-Lyngdal

Siden 1947 har KVS-Lyngdal tatt kallet vårt på alvor: «Gi ungdom en kvalitetsutdannelse, og vise dem Guds kjærlighet». Etter vår mening er dette den beste starten resten av livet kan få. Skolen tilbyr studier innen naturbruk, idretts, IKT-utdanning og studiespesialisering på videregående nivå. Velkommen som elev på vår skole.

Privatskole

KVS-Lyngdal er en videregående skole godkjent etter privatskoleloven. Skolen er en kristen skole, og er eid av Indremisjonsforbundet. Skolen er en integrert del av det videregående skoletilbudet og har et godt samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune.

Kristen skole

Det at det er en kristen skole viser seg ved at vi legger til rette for at lærere og elever skal kunne vokse i troa og utvikle seg som menneske i Guds plan, blant annet ved at vi har daglige andakter, kristendomsundervisning, og ved at vi legger til rette for møter, bønne- og bibelgrupper og andre liknende aktiviteter på fritida. Du trenger selvfølgelig ikke være kristen for å begynne på vår skole, men du er velkommen til å utforske det kristne livet med oss.

Internatmiljø

Skolen har også internat med et aktivt miljø, som kjennetegnes av mange fritidstilbud. Vi har cirka 320 elever, hvorav cirka 200 kommer til å bo på skolens leiligheter og internat. Vi har mange flotte fasiliteter her på skolen, og i området rundt. Sjekk dem ut her!