Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

Velkommen tilForeldredag

Hjertelig velkommen til foreldredag lørdag 23.september! 

 

Foreldredagen er obligatorisk skoledag for elevene. Det blir satt opp foreldresamtale med kontaktlærer for elever i Vg1 og Vg2. Det er viktig at eleven deltar på samtalen.

Dersom dere foreldre ikke har anledning til å møte fysisk på skolen legger vi til rette for digitale samtaler.

Tid og sted for foreldresamtale med kontaktlærer blir sendt ut på epost til foreldre i starten av uke 38 (18 -19.september) 


Dagen starter med undervisning i programfag for elevene. Videre vil det være klassesamlinger for vg1- og vg2-klassene m/foreldre, og servering av lunsj.

Misjonsprosjektet vil ha en del aktiviteter denne dagen for å få inn penger, så vi oppfordrer dere til å være med og støtte prosjektet.

Kl. 14.30 arrangerer Misjonsprosjektet også et bakkeløp (ca 1km) til Åsen hvor skolen sponser hver deltaker som gjennomfører løpet med kr 100,- til Misjonsprosjektet.
Foreldre, ansatte og søsken som ønsker det, er velkommen til å delta!

OBS: Infomøte om misjonsprosjektet i Eden kl 17!

 

Vi håper at mange kommer til en hyggelig dag på KVS-Lyngdal!  


Du/dere er hjertelig velkommen!  

 

Med hilsen for alle ansatte på KVS-Lyngdal 

Ståle Andersen, rektor  

 


Neste foreldredag er lørdag 3.februar

  

Program for foreldredagen:   

(Lunsj-tidspunktene i programmet for de ulike klassene er kun veiledende for best mulig flyt i matsalen, det vil være fleksi-lunsj fra 12.00-14.20)


Vg1 Naturbruk

09.00 – 10.30    Undervisning programfag naturbruk

10.45 – 11.25    Klassesamling i Eden for NA1A

11.30 – 12.10    Klassesamling i Eden for NA1B

12.20 – 12.50    Lunsj i matsalen for NA1 elever og foresatte


Vg1 Idrettsfag

09.00 – 10.30    Undervisning programfag idrettsfag i KVS-hallen

11.30 – 12.00    Lunsj i matsalen for ID1 elever og foresatte 

12.15 – 13.00    Klassesamling i Eden for ID1

 
Vg1 Studiespesialisering

09.00 – 10.30    Undervisning i klasserom for Studiespesialisering

11.00 – 11.40    Klassesamling i KVS hallen for ST1A

11.50 – 12.30    Klassesamling i KVS hallen for ST1B

13.00 – 13.30    Lunsj i matsalen for ST1 elever og foresatte


Vg2 Naturbruk

09.00 – 10.30    Undervisning programfag naturbruk

13.05 – 13.45    Klassesamling i Eden for NA2

13.50 – 14.20    Lunsj i matsalen for NA2 elever og foresatte


Vg2 Idrettsfag
  

09.00 – 10.30    Undervisning programfag idrettsfag i KVS-hallen

12.40 – 13.30    Lunsj i matsalen for ID2 elever og foresatte

13.50 – 14.30    Klassesamling i Eden for ID2


Vg2 Studiespesialisering 

09.00 – 10.30    Undervisning programfag Studiespesialisering

11.45 – 12.15    Lunsj i matsalen for ST2 elever og foresatte

12.30 – 13.10    Klassesamling i KVS hallen for ST2A

13.15 – 14.00    Klassesamling i KVS hallen for ST2B


Vg3 - Alle klasser

09.00 – 10.30     Samling i Eden med misjonsprosjektet for alle vg3-elever.

12.00 – 14.20     Fleksi matservering i matsalen

Vg3-elevene er ellers engasjert av misjonsprosjektet denne dagen, i tillegg til samtale med kontaktlærer