OppdateringCorona

Fredag 21. januar

Det fortsetter med en del smitte blant elever på KVS-Lyngdal. Det er nå ca 30 elever som har vært korona-positive etter nyttår.
I samråd med kommunelegen har vi innført et testregime, der alle elever og ansatte bes teste seg to ganger i uka, fram til midten av februar.
Tester for to ukers forbruk deles ut til elevene i dag.

Det er en krevende situasjon å ha mange smittede på skolen, både for elever i isolasjon og for ansatte. Derfor ønsker vi at smitta elever reiser hjem om det er mulig. De som er i isolasjon må holde seg på sine rom, men får gå og hente mat på anvist plass, og ikke ha kontakt med andre elever. Vi har lånt et stort telt av Sivilforsvaret for å kunne dele ut mat til personer i isolasjon. De som er smitta får egne toalett og dusjfasiliteter. De må bruke munnbind når de forlater sine rom.
Brudd på isolasjonsplikten er straffbart.

Skolen fungerer ellers på grønt nivå, og vi ser fram til at vi snart kan bruke mindre ressurser på korona og enda mer på god læring.

Onsdag 19. januar

Nytt testregime på KVS-Lyngdal

Det er nå en del korona-smitte på skolen.
I samråd med kommunelegen har vi bestemt at vi ber alle ansatte og elever om å teste seg to ganger i uke fram til midten av februar. Testing trenger ikke skje på samme tid for alle, men bør være med tre - fire dagers mellomrom, f.eks. mandager og torsdager.

Tester vil bli distribuert på skolen. Mer informasjon om utlevering av tester kommer i løpet av denne uka.

Fredag 14. januar

Grønt nivå på videregående skole
Fra mandag blir det normal organisering av skolehverdagen på KVS-Lyngdal.

De generelle smitteverntiltaka er fortsatt viktige:
• Syke elever møter ikke på skolen
• God hånd- og hoste-hygiene
• Unngå håndhilsing og klemming
• Vær bevisst på å ikke ha flere nærkontakter enn nødvendig
• Hold avstand der du kan

Oppstart etter overgang fra rødt nivå:
- Internatet åpner søndag kl 16 for de som har hatt hjemmeskole i uke 2
- Alle ansatte og elever bør teste seg før tilbakekomst til skolen søndag / mandag.
- Vanlig timeplan fra mandag morgen

Covid-syke elever
Elever som tester positivt må gå i isolasjon.
Elever som bor på internatet anbefaler vi sterkt at de reiser / hentes hjem. Dette på grunn av elevens velvære og skolens kapasitet i forhold til bemanning.
Isolerte elever på internatet må holde seg på sitt rom, og ikke gå i fellesareal.
Elever i karantene (nærkontakter tilsvarende husstandsmedlemmer) bør også reise hjem, ellers så må de holde seg på sine rom.
Brudd på isolasjons-/karantenebestemmelsene kan føre til bortvisning fra internatet.


Tirsdag 14.desember

Regjeringen har kommet med nye tiltak mot coronasmitte. Det innebærer at videregående skole settes på rødt nivå fra og med torsdag 16. desember. Det er en sterk begrensing i skolehverdagen. Vi tenker følgende plan inn mot jul.

Onsdag 15. desember - Vanlig dag fram til kl 13.15. De som kan bør reise hjem etter skoletid onsdag. Internatet stenger kl 16 på onsdag. De som har billetter som ikke kan omgjøres må kontakte Bjarne Kjetilstad på sms: 995 67 978

Torsdag 16. og Fredag 17. desember - Digital skole etter vanlig timeplan. Juleavslutning kl 14.00 på Teams, for elever og ansatte.

Julemiddagen og konsert utsetter vi til vi kan gjennomføre på nyåret.

Det vil komme mer informasjon om hverdagen etter nyttår, men rødt nivå innebærer at ikke alle kan være på skolen/internatet på samme tid. Planen er at de elever som har lang reisevei har digital undervisning første uka på nyåret. De med kort reisevei møter på skole tirsdag 4. januar. Ta med nødvendig utstyr for å kunne ha digital undervisning hjemme. (PC, lærebøker ..).

Rødt nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Ansatte kan veksle mellom klasser 
  Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Unngå trengsel og store samlinger
  Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler
  Delvis digital undervisning

 

 

Torsdag 9.september

Skolen er på grønt nivå. Ved skolestart ble alle elever bedt om å teste seg. Det har vært en del forkjølelse på skolen. Det har ført til at ganske mange har testet seg. Men så langt har det ikke vært koronasmitte ved skolen i høst.

Alle elever har nå fått tilbud om vaksine.

Fortsatt gjelder de generelle smittevernråda: Ikke gå på skolen når en er syk, god hånd- og hostehygiene, unngå håndhilsing og klemming.

 

***

 

Fredag 7.mai

Ventekarantene tilbake til nasjonal standard

Så langt er det ikke kommet melding om noen flere KVS-elever som har testet positivt! 

Ventekarantene: Lyngdal kommune har vedtatt at den strenge forskriften, med ekstra lang ventekarantene, ikke ble forlenget. Det ble sent i går avklart at ventekarantene for husstandsmedlemmer til de som er i karantene, opphører når første test er negativ. Det betyr at fra og med i dag, så er ventekarantenen over for husstandsmedlemmer til de som har fått en negativ test. For de som er i karantene blir det etter planen ny test på tirsdag.

Onsdag 5.mai

I går kveld ble det kjent at en elev fra vg3 på KVS-Lyngdal har testa positivt på korona. På bakgrunn av dette har kommunelegen bestemt at disse settes i karantene fram til og med negativt testsvar foreligger etter test tirsdag 11. mai:

- alle elever i ST3, ID3 og NA3N settes i karantene. 

- elever som har vært på russetreff på Varbak i helga. 

- ansatte som var i kontakt med klasse ST3 mandag og tirsdag.

Det ble gjennomført PCR-test på KVS i dag kl 12. Svar på denne testen er forventet i morgen ettermiddag/kveld.

I smittevernveilederen for videregående skoler med internat står det:
«Elever og ansatte som identifiseres som nærkontakter og må være i karantene, bør fortrinnsvis reise hjem i karanteneperioden.»

Ut fra dette har vi sagt at internatelever som er i karantene bør reise hjem at etter testen er tatt. Dersom dette blir vanskelig, kan eleven sende en melding til tilsynstelefonen (9060 9955), gjerne med en begrunnelse og plan for utsatt hjemreise.
Når elever som er i karantene kommer hjem, skal normalt de som er i husstanden i ventekarantene. Helsenorge.no sier: «Dersom en ikke deler bolig med den som er i smittekarantene, trenger en vanligvis ikke gå i ventekarantene».

Det blir digital skole for disse vg3 klassene fra torsdag 6. mai til og med onsdag 12. mai. 
Etter det er det langhelg, slik at det ikke blir fysisk skole før tirsdag 18. mai.

Det er en krevende tid for oss alle, men vi skal klare dette også – i fellesskap.

Vær med å oppmuntre hverandre i en vanskelig tid. 

Hilser med bibelverset som står på veggen i matsalen: 1. Pet. 5,7.

 

Fredag 23. april

En elev som er hjemmeboer, har i dag testa positivt for Covid19. Derfor må elever fra ST1 og noen lærere i karantene. Karantenen varer til og med onsdag 28. april.
Det blir testing i morgen kl 08 i KVS-hallen for de som er i karantene, også de ansatte. Bruk munnbind ved testinga.

Det blir hjemmeskole – digitalundervisning fra mandag 26. april for ST1A og ST1B

Organisering på skolen i løpet av helga:
Elever som er i karantene bruker toalett og dusj på internat A og B.
Elever som ikke er i karantene som bor på A og B bruker toalett og dusj i KVS-hallen.
Elever i karantene får levert måltid på rommet.

Elever i karantene bør reise hjem etter at coronatest er tatt på lørdag, men kan ikke reise med kollektivtransport.
Ventekarantene: Husstandsmedlemmer til de som er satt i karantene må i ventekarantene fram til det foreligger et første negativt testsvar for den som er i karantene.

Ventekarantene vil da gjelde for:

 • Familien til de elever/ansatte som har reist hjem og truffet familien
 • De som deler internatrom med en som er i karantene.

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen
Rektor
Mobil: 4669 6060

----------------
God påske!

«Kan jeg få smitte deg litt, med ekte glede» heter det i en barnesang. Siden den gang sangen ble skrevet, har smitte fått en ny betydning for oss. Smittevern er i skuddet. Men påskens glede kan vi gjerne bli smittet av! Jesus døde for våre synder, og stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse! Og vi kan med glede få ta i mot nåde og tilgivelse. Han er oppstanden, halleluja!

Oppstart etter påske:
Rett før påske bestemte kriseledelsen i Lyngdal kommune at KVS-Lyngdal starter på gult nivå etter påske. Skolen starter opp som normalt onsdag 7. april.

Som vi skrev før påske, så oppfordres alle elever til å avlegge koronatest i sin hjemkommune mandag eller tirsdag. Ifølge kommunelegen vår vil slik forebyggende testing uten symptomer, ikke være til hinder for at du kan reise til KVS-Lyngdal. Elever som har symptomer må ikke komme til skolen.
Er det vanskelig å få til testing i hjemkommunen må du avtale testing i Lyngdal, på Luftveisklinikken på telefon 97 99 96 00.

Så vil det bli testing igjen på skolen mandag 12. april. Kommunelegen anbefaler at internatelevene holder seg mest mulig på skolen den første helga etter påske, og har få nærkontakter.
For de internatelever som har vært lite på internatet nå på nyåret (på grunn av Corona og utplassering), så vil vi på årets siste faktura gjøre et fratrekk i kostpenger på grunn av dette.

Da ønsker vi dere velkommen tilbake, og satser på at vi skal få en fin vår og forsommer sammen, med mye læring og glede, og lite smitte – iallefall koronasmitte!

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen
Rektor
Mobil: 4669 6060

 

----------

Onsdag 24.03

Det ser nå ut til at koronautbruddet på KVS-Lyngdal er i ferd med å ta slutt.  Det er i alt 25 personer tilknyttet skolen som er smittet.

Det er pr i dag kun i overkant av 10 elever igjen på internatet. Noen elever blir på skolen til over palmehelga. Vi har løsninger for disse med tilsyn og matservering.

Takk til hver enkelt elev og ansatt for godt smittevern, og innsats i en krevende tid. Og ikke minst en stor takk til kommunelege Henriette Pettersen og hennes stab. De har stilt opp for oss på en enestående måte.

Oppstart etter påske:

Alle elever oppfordres til å avlegge korona-test mandag 5. eller tirsdag 6. april i sin hjemkommune. Elever med symptomer må ikke komme på skolen.

Det vil bli testing igjen på skolen mandag 12. april.  Kommunelegen anbefaler at internatelevene holder seg mest mulig på skolen den helgen (9. - 11. april). Altså ikke reise hjem, eller dra på butikker med mer. Det blir påbud om munnbind i vrimlehallen og på vei inn og ut av matsal.

Når vi i etterkant ser på smittesporingen, så er det en trend at det er lite (ingen) smitte knytta til undervisning og klasserom.

Det tyder på at smittevern og tiltak virker, og er et tegn på at det er god ventilasjon i klasserommene.

Den digitale hverdagen fungerer. Lærerne og spesielt kontaktlærerne har god kontakt med elevene og det er bra oppmøte til den digitale undervisningen..

Det er varslet at ny smittevernveileder for videregående skole skal komme før påske. Når det gjelder eksamen for vg3 elevene, er det ikke helt avklart ennå. Det arbeides med å endre regelverket. En høring viser at Utdanningsdirektoratet ikke er enige med Kunnskapsdepartementet. Og vi på skolene venter spent på en avklaring. Mer info om det kan dere se her: Oppsummering av høring – eksamen våren 2021 (udir.no)

Da ønsker vi alle elever og foresatte ei god og velsigna påske!

 

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen

Rektor

Mobil: 4669 6060

-----

Fredag 19.3

Det har ut på dagen i dag kommet to nye positive coronatester, og vi er nå oppe i 22 smitta personer tilknyttet KVS-Lyngdal. På grunn av at overholdelsen av karantenen ikke har vært optimal, har kommunelegen bestemt at seks elever blitt satt i ny 10-dagers karantene fra i dag.

Nå ser vi med spenning fram til svarene på testrunde 2 som skal være på mandag.

God helg!

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen

Rektor

Mobil: 4669 6060

---------------------

Onsdag 17.3

Det har i dag blitt registrert tre nye smitta personer fra KVS-Lyngdal. Det er nå totalt 18 personer som er bekrefta smitta.

Det har vært noen medieoppslag om brudd på karantenereglene. Vår opplevelse er at etterlevelsen har blitt bedre, og kommunelegen har gitt skryt til elevene i media i dag. Elevrådsleder Benjamin Tjelle har også vært i media både i går og i dag.

Situasjonen er en stor belastning på personalet vårt, med ekstra renhold, matutlevering, tilsyn, oppfølging av syke, drift av avdelinger, hjemmeundervisning med mer.

Det øker nå på med elever som kjenner på symptomer og som behøver / ønsker mat levert på rommet. Det fører til at kapasiteten vår snart er sprengt.

Vi hadde i dag et Zoom-møte med de som fortsatt bor på internatet. Det hjelper de ansatte veldig om friske elever kan reise hjem. Vi har fått en mulighet av kommunelegen til å reise hjem i karantenetiden, om en kan reise uten bruk av kollektiv transport. Og så må karantenetida fullføres heime, og test tas der. 

Vi har sendt ut melding om at internatet stenger for friske elever når dere har fått negativt testsvar mest sannsynlig på lørdag . Men dersom flere hadde reist heim før hadde det vært fint.

Vi vil oppfordre elevene til å drøfte med de hjemme, for å se om de kan reise hjem så fort de har anledning. Spesielt de som bor i nærområdet.

Med vennlig hilsen

Ståle Andersen

Rektor

Mobil: 4669 6060

 

-------

Pr 16.3 er det bekreftet at 15 elever er smittet.
Det jobbes knallhardt for å begrense omfang, holde oversikt, teste nærkontakter, teste elever med symptomer, gi elevene mat og det de trenger, og samtidig drive undervisning. Men vi er ved godt mot og tar gjerne imot forbønn:)

Det er imidlertid endel viktig informasjon vi ønsker å videreformidle:
1. Regler for karantene og isolasjon
2. Brev fra Kommunelegen i Lyngdal

Her følger brevet fra kommunelegen til Kvs og til foresatte: 

Til elever og ansatte ved kvs

Dere er flinke !

Viruset som har laget smitten nede på KVS,  viser seg å være et mutasjonsvirus.

Man kan foreløpig ikke si hvilken type, men mest nærliggende dreier dette seg om den britiske varianten.  Det får vi imidlertid ikke svar på før om ca 1 måneds tid, og jeg har dessverre ikke anledning til å informere alle om dette, men jeg skal forsøke huske informere rektor , slik at han kan videreformidle til dere hvilken variant det dreide seg om.  Sykdomsforløpene for unge mennesker, er ikke forventet være alvorlige.  Lufte godt på rommene og drikke rikelig med vann, så skal dette gå fint.  De fleste i isolasjon har fått nummeret mitt, men skulle det være noe; sende en sms til 95 30 71 37.  Responderes ikke på smsen , ringe lærer, rektor, legevakt eller 113.

I morgen tidlig kommer vi ned og tester igjen. De som allerede har testet positivt, trenger ikke teste seg mer. De har alle 10 dagers isolasjon.  De vi spesielt ønsker å teste i morgen, er de som vet de har vært nær innpå smittede, men selv ikke har testet positivt ennå . I tillegg ønsker vi teste alle som har fått symptomer ( hoste, influensaliknende plager, feber, hodepine, magesmerter e.l.). Resten bes avvente til fredag. Fredag kommer vi ned igjen til tes 2. / avsluttende test for alle som hittil har testet negativt.

Til foresatte til elever som har reist hjem : det er svært viktig at karantene til elevene opprettholdes i hjemmet. Det er innkommet flere bekymringsmeldinger om  brudd ( elever som ikke holder seg i hjemmet).  Det også kommet inn meldinger om at husstandsmedlemmer er nære innpå elevene som sitter i  karantene hjemme. I rogaland vet jeg at noen kommuneleger har satt hele familien i karantene i 10 dager, det er bra. Vi innførte kun en « ventekarantene» her, dvs frem til første negatove testsvar foreligger. Men  vennligst hold dere stramt til reglementet, også i tiden etter første negatove testsvar, slik at ikke ytterligere forskrifter vedrørende karantenetid må innføres.

Noen har reagert på at vi teller isolasjonstiden , 10 dager, tellende fra første dag etter at positivt prøvesvar foreligger .  Dere viser til at folkehelseinstituttet teller fra første dag med symptomer.  Til dette, vil jeg si at vi her håndterer et utbrudd på en stor internatskole, med et smittsomt mutasjonsvirus, og at man her heller bør være føre var enn etter snar, slik at vi igjen ikke får en oppblussing.  Elevene i isolasjon er bedt holde lav sosial omgang i dagene etter de slipper ut av isolasjonen.

Takk for møter med svært mange positive og flinke unge mennesker, dere er imponerende !

Henriette Pettersen

Kommunelege

Lyngdal den 16.03.21

 

 

---------

13.3:

Det ble torsdag 11. mars oppdaget at det var elever ved KVS-Lyngdal som var smittet av korona.

Samme kveld ble alle elever og ansatte testet. De fleste prøvesvarene er nå klare, og så langt er det ca 10 elever som er smittet. 

Som et resultat av smitteutbruddet har kommunelegen bestemt at alle elever og ansatte på skolen settes i karantene i minst en uke. Noen internatelever har fått lov til å ta siste del av karantenen hjemme etter at de fikk negativt svar på første testen. Men alle ansatte og elever er i karantene i minst ti dager, eller til de får negativt testsvar på test som er tatt minst sju dager etter første test.

Det har kommet meldinger om noen brudd på karanteneplikten. Dette er alvorlig, presiserer kommunelegen. Så oppfordringen er: Følg de bestemmelser som du/vi blir pålagt!

Vær gjerne med i bønn for skolen, og for de som har fått sykdommen.

 

Ståle Andersen, rektor

Mer info om Korona-situasjonen