Velkommen tilforeldredag

Vi på KVS-Lyngdal har den glede å ønske:

Velkommen til foreldre- og familiedag lørdag 3. februar 2024

Foreldredagen er lagt inn som obligatorisk skoledag for elevene.

Det er på denne andre foreldredagen i skoleåret fokus på fagsamtaler. Foreldre til elever på vg1 og vg2 kan bestille samtale med ulike faglærere ved påmelding. Det er sendt mail med påmeldingsskjema til disse. Vg3-elever som evt. ønsker samtale med faglærer må selv bestille dette.

Det blir ikke satt opp obligatoriske samtaler med kontaktlærer denne gangen. Det må i så fall også bestilles.

Ønsker du å komme til foreldredagen uten å ha samtaler, trenger du ikke å melde deg på.

Program for dagen 
Elevene har undervisning de to første øktene (07.45 - 10.55) 
Fagsamtalene starter kl. 08.30 og foregår parallelt med undervisning. Tidspunkt for samtaler sendes på mail til elev og foreldre.

08.30 - 13.00 

Fagsamtaler vg1 og vg2 

09.25 - 10.55 

Informasjonsmøte om programfagsvalg for foreldre og elever på vg1 studiespesialisering v/rådgiver m.fl. 
Sted: KVS-hallen 

11.00 - 12.45 

Kafé v/Misjonsprosjektet i vrimlehallen 

10.45 - 12.45  

Fleksimåltid i matsalen  

10.30 - 12.15 

KVS UB-messe i Eden  

13.00  

Fellessamling i KVS-hallen for elever og foreldre 

14.30 

Basar i Eden v/Misjonsprosjektet  

Maten er gratis for alle denne dagen, også for hjemmeboere m/foreldre og søsken.

Misjonsprosjektet har forskjellige aktiviteter man kan være med på, og samtidig støtte prosjektet. Husk småpenger eller Vipps!

Vi oppfordrer også til å besøke KVS UB-messe med mulighet til å se og få kjøpe innovative produkter.


Vi håper at mange kommer til en hyggelig dag på KVS-Lyngdal! 


Du/dere er hjertelig velkomne!

 

Med hilsen
for alle ansatte på KVS-Lyngdal,


Ståle Andersen
rektor