Dette kan du gjøre etterpå

Avhengig av hvilket programområde du velger, gir utdanningsprogrammet yrkeskompetanse eller studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter.

Yrkeskompetanse får du ved å gå Vg3 landbruk. Ved å ta Vg3 naturforvaltning får du studiekompetanse som kan ta deg videre på høyskole eller universitet. Der kan du studere hva som helst, så lang du har de karakterene som trengs for å komme inn.

Elever som har gått naturbrukslinjen ved KVS-Lyngdal har blitt bønder, lærere, sykepleiere, skogsarbeidere, jurister, driver hestesenter, gartnere, entreprenører og mye annet.