InformasjonStudiespesialisering

Studiespesialisering er for deg som trives på skolebenken, sikter deg inn på en spesiell utdanning eller yrke som krever realfagsfordypning, eller for deg som ikke vet hva du skal bli, men gjerne vil ha alle muligheter åpne.

Vi tilbyr fordypningsfag i to hovedområder: Realfag, og Språk, Samfunnsfag og Økonomi.

Realfag

Du kan på vg2 og vg3 velge fordypning innenfor Realfag. Du må da ha minimum to gjennomgående programfag fra dette programområdet på vg2 og vg3. Det tredje programfaget kan du velge fra begge programområder. Vi tilbyr følgende:

 • Matte: R1 og S1 (VG2) og R2 og S2 (VG3)
 • Fysikk 1: VG3
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2

Språk, samfunnsfag og økonomi

Du kan på vg2 og vg3 også velge fordypning innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi. Du må da ha to gjennomgående programfag på vg2 og vg3 fra dette programområdet. Det tredje programfaget kan du velge fra begge programområder. Vi tilbyr følgende:

 • Sosiologi og sosialantropologi (VG2) og Politikk og menneskerettigheter (VG3).
 • Psykologi 1 og 2.
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2.

Info om andre fag

Kristendom

På KVS kan du bruke det obligatoriske Kristendomsfaget som et valgfritt programfag på Studiespesialisering. Du kan også velge Spansk 2 som tredje programfag på vg3 dersom du har hatt Spansk 1 på vg1 og vg2.

Fremmedspråk

På studiespesialisering skal alle ha fremmedspråk på vg1 og vg2. Det fungerer slik:

 • På KVS tilbyr vi Spansk 1, Spansk 2 og Tysk 2 som fremmedspråk
 • Har du hatt spansk på ungdomsskolen, fortsetter du med Spansk 2 på KVS
 • Hadde du tysk på undgomsskolen, kan du fortsette med Tysk 2, eller du kan begynne på nytt med Spansk 1
 • Hadde du et annet fremmedspråk på ungdomsskolen, begynner du med Spansk 1 på KVS
 • Har du ikke hatt fremmedspråk i det hele tatt på ungdomsskolen, begynner du med Spansk 1+2, og fortsetter med det alle tre åra

Matematikk

Matematikk er obligatorisk for alle elever på vg1 og vg2. Slik fungerer det:

 • På vg1 kan du velge mellom teoretisk og praktisk matematikk
 • Skal du på vg2 og vg3 velge fordypning i realfag, bør du velge Teoretisk matematikk på vg1.
 • Skal du på vg2 og vg3 velge fordypning innenfor samfunnsfag, kan du velge Praktisk matematikk
 • På vg2 kan du velge mellom matematikk R1 (realfaglig) , matematikk S1 (samfunnsfaglig) og matematikk 2P (praktisk)
 • Velger du R1 / S1 på vg2, kan du fortsette med R2 / S2 på vg3

For å få mer informasjon om utdanningsprogram for studiespesialisering generelt kan du trykke her.

Ta gjerne kontakt med skolen om du lurer på noe.

Kontaktperson: Inspektør Ole Fladstad, o.fladstad@kvs-lyngdal.no.