Skolepc-ordningpå KVS-Lyngdal

Informasjon om og krav til bærbar pc

Informasjon om skole-pc

Ved KVS-Lyngdal må alle elever ha en pc/Mac til bruk i undervisningen.

KVS-Lyngdal tilbyr alle elever på vg1 å leie en bærbar pc i 3 år. Disse er subsidiert av skolen, samt at vi får gode tilbud når vi handler inn stort.

Maskinene er av god kvalitet, høyt prisnivå og inkluderer 3 års uhellsgaranti (noe mange erfaringsmessig har bruk for), Windows 11, antivirus, Microsoft Office 365 og andre programmer du trenger. Begrenset garanti på batteriet.

Prisen settes hvert år lik Lånekassens laveste sats for utstyrsstipend (i overkant av kr 1000,-/år). Pc-en tilfaller eleven etter 3 år. Slutter man før 3 år er gått, kan pc-en kjøpes ut etter nærmere spesifiserte satser.

KVS-Lyngdal bruker Microsoft Office 365 som standardprogram, og elever får tilgang til dette og andre nødvendige program både på skole-pc og privat pc/Mac så lenge man er elev på KVS-Lyngdal. Alle får også tilgang til nødvendige lisenser i de ulike fag.

Krav til private maskiner:
Vi oppfordrer alle til å leie pc fra skolen. Ønsker du likevel å bruke privat pc/mac må du være oppmerksom på følgende:
Elever som velger å ikke leie pc av KVS-Lyngdal, er selv ansvarlig for at egen pc eller Mac har de nødvendige programmer installert, deriblant antivirusprogram. Det er kun tillatt med lovlig lisensierte programmer.
Der er også ansvarlig for at maskinen er hel og funksjonell, uten skader av betydning, har minimum 8GB minne, i3 prosessor eller tilsvarende og Wifi. De må selv ordne eventuelle forsikringer og utvidet garanti. Eventuell reparasjon av privat pc/Mac må ordnes av eieren. Skolen kan være behjelpelig i den utstrekning den har mulighet til det.
NB! Elevene er selv ansvarlige for å ha Windows kompatible tilkoblinger (HDMI, nettverk etc.)


Ved eventuelle spørsmål om ordningen, ta kontakt med skolens IKT-avdeling på ikt@kvs-lyngdal.no